Kā samaksāt nodokļus, izīrējot auto citiem?

Autolevi atbalsta godīgu konkurenci, un vēlas, lai nevienai no iesaistītajām pusēm auto nomas laikā un pēc tās nerastos sarežģījumi, tāpēc sadarbībā ar Valsts Ieņēmumu dienestu apkopojām iespējas, kā veiksmīgi samaksāt nodokļus par ienākumiem no auto koplietošanas!

Nodokļu nomaksas nepieciešamība:

Automašīnas noma  ir kvalificējama kā fiziskās personas saimnieciskā darbība. Tātad iesakām reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, īpaši ja plāno to darīt vairāk nekā pāris reizes gadā!

Kā samaksāt nodokļus, izīrējot auto citiem

Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības

Nodokļa apmērs

Vienkāršākais veids, lai nomaksātu nodokļus ir pieteikties par saimnieciskās darbības veicēju. Tādā gadījumā Tev būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma 23% apmērā. Saimnieciskās darbības ienākumam ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus. Respektīvi nodoklis jāmaksā no summas, kas būtu peļņa.

Piemērs:

Ja no auto nomas esi guvis 100 euro, bet samaksāji 15 euro par auto mazgāšanu, 35 euro par auto rezerves daļām, 10 euro par degvielu un 20 euro par remontu (kopā 80 euro), tad nodokli nomaksāsi no 20 euro (100 euro – 80 euro). Tie ir 20 euro * 23% = 4,60 euro.

Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības ir 50 euro, kas jāsāk maksāt ar trešo gadu pēc reģistrācijas, izņemot gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība.

Nodokļa maksāšana

Lai nomaksātu šo nodokli, Tev nepieciešams kārtot grāmatvedību  vienkāršā ieraksta sistēmā un uzskaitīt gan ieņēmumus, gan izdevumus. Izcili šim noder atsevišķs konts, kurā ir visi ienākumi, kas saistīti ar auto un visi izdevumi.

Nodokli maksā 4 reizes gadā (līdz 15.martam, 15.jūnijam, 15.augustam un 15.novembrim) pārskaitot uz noteikto kontu. Vienu reizi gadā (no sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam) Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par pagājušo gadu.

Pieteikšanās

Reģistrējas pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, iesniedzot veidlapu VIDā. Sīkāks info VID mājaslapā. Maksa par reģistrāciju nav paredzēta. Visas veidlapas iespējams nosūtīt VID parakstītas ar elektronisko parakstu.

Paziņojums par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu

Kā samaksāt nodokļus, izīrējot auto citiemFiziskajai personai ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, ja ienākumu gūst no īpašuma, piemēram, iznomājot savu īpašumu. Fiziskajai personai ir pienākums par to informēt VID piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Nodokļa apmērs

Šādā gadījumā gūtajiem ieņēmumiem (nodoklis ir jāmaksā no visa apgrozījuma (nevar atņemt izmaksas)) no īpašuma piemēro 10% nodokļa likmi, taču šajā gadījumā nav tiesību piemērot gada neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Nodokļu maksāšana

Ja automašīnu iznomā komersantam, individuālajam uzņēmumam (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai), kooperatīvajai sabiedrībai, nerezidentu pastāvīgajai pārstāvniecībai, iestādei, organizācijai, biedrībai, nodibinājumam vai fiziskajai personai, kura ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur, piemērojot 10 % likmi, un valsts budžetā iemaksā ienākuma (nomas maksas) izmaksātājs. Šajā gadījumā gada ienākumu deklarācija nav jāsniedz.

Savukārt, ja automašīna tiek iznomāta fiziskajai personai, tad no 1.marta līdz 1.jūnijam VID jāiesniedz gada ienākumu deklarāciju. Nodokli nomaksā reizi gadā līdz 16.jūnijam par pagājušo gadu.

Mikrouzņēmuma nodoklis

Būtība

Šī ir otra iespēja, kā rēķināt nodokli.

Nodokli var izvēlēties maksāt jebkura persona (fiziska vai juridiska), kas pati maksā nodokļus. Tātad tā vietā, lai, reģistrējot saimniecisko darbību, maksātu 23% nodokli, vari izvēlēties maksāt mikro nodokli.

Nodoklis ir jāmaksā no visa apgrozījuma (nevar atņemt izmaksas), kas ir saistīts ar saimniecisko darbību. To var darīt, ja:

  1. neplāno pieņemt vairāk kā 4 darbiniekus;
  2. mēnesī neplāno izmantot vairāk kā 720 EUR no nopelnītā;
  3. gada laikā neapgrozīt vairāk kā 100 000 EUR;
  4. Nebūt dalībnieks citā uzņēmumā, kas maksā mikro uzņēmuma nodokli!

Mikro nodokļa likmes:

Nosacījums Apgrozījums < EUR 7000 Apgrozījums EUR 7000 – EUR 100 000 (1. – 3. gads) Apgrozījums EUR 7000 – EUR 100 000 (sākot ar 4. gadu)  
Likme 9% 9%

5% (no 2017.gada 1.janvāra)

8% (no 2018.gada, ja tiek nodarbināts kāds, kas jau 3 gadus strādājis mikro uzņēmumā)

12 %

8%  (no 2017.gada 1.janvāra)

 

Nodokļa maksāšana

Nodokļa nomaksa jāveic par iepriekšējo ceturksni, līdz mēneša 15. datumam.

Janvāris – Marts Aprīlis -Jūnijs Jūlijs – Septembris Oktobris – Decembris
15.aprīlis 15. Jūlijs 15. Oktobris 15. Janvāris

Mikro nodokļa maksāšana notiek uz deklarācijas pamata, kas jāaizpilda EDS sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/

Pieteikšanās

Lai pieteiktos par mikro uzņēmuma nodokļa maksātāju nepieciešams reģistrēties VID kā mikro nodokļa maksātājam aizpildot šo veidlapu un elektroniski parakstītu nosūtot VID info@ur.gov.lv.

Grāmatvedība

Likums saka, ka grāmatvedība katram jāved tā, lai cilvēks ar grāmatvedības zināšanām varētu saprast, kāds ir uzņēmuma finanšu stāvoklis.

Ja visi uzņēmuma ienākumi un izdevumi ir no viena konta – tas ir pavisam vienkārši. Kā arī ir pieejamas bezmaksas grāmatvedības programmas mikro uzņēmumu vajadzībām – Finanšu ministrijas mājas lapā atradīsi iespējas tās lejuplādēt un aprakstus par tām.

Sods par nodokļu nemaksāšanu

Gadījumā, ja VID šķitīs, ka Tevis sniegtā informācija par nodokļu nomaksu ir nepilnīga, Tev tiks nosūtīta vēstule ar lūgumu skaidrot savus ienākumus un samaksāt paredzēto summu. Ja nevarēsi paskaidrot savu ienākumu izcelsmi, VID Tevi var sodīt.

P.S.

Kā samaksāt nodokļus, izīrējot auto citiemAtgādinām, ka šie nav vienīgie veidi, kā samaksāt nodokļus, un ja vēlaties plašāku izklāstu vienmēr varat meklēt palīdzību VID. Mēs izsakām lielu paldies VID NP Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas Pirmās nodaļas galvenajai nodokļu inspektorei Vita Līcei-Līcei par konsultācijām raksta tapšanas gaitā!

Ja ir kādi jautājumi vai vēlies dalīties ar savu pieredzi, droši raksti mums uz info@autolevi.lv.

 

Autolevi ir uzticama savstarpējā auto noma auto īpašniekiem un īrniekiem.

Sāc šodien:

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×