Dalīšanās ekonomikas nākotne un atziņas no Digital Freedom Festival

Aizvadītajā nedēļā Latvijā notika viens no lielākajiem ar Start-up kultūru saistītajiem pasākumiem Latvijā Digital Freedom Festival. Tā programmā organizatori bija pacentušies iekļaut arī vairākus ar dalīšanās ekonomiku ļoti saistītus tematus un diskusijas. Arī runātāju sastāvs bija visai iespaidīgs, arī Eiropas mērogā tādēļ vēlējamies nedaudz apskatīt idejas, kuras dzirdējām.

Paneļdiskusija par dalīšanās ekonomiku

Festivāls sākās ar paneļdiskusiju, kas tika veltīta dalīšanās ekonomikas jautājumiem, kurā piedalījās Eiropas komisija, Ekonomikas ministrija, Uber un Transferwise.

Dalīšanās ekonomikas nākotne un atziņas no Digital Freedom Festival-sharing-economy-dalisanas-ekonomikas-paneldiskusija

Apskatīto jautājumu loks bija gana plašs, taču viena no galvenajām tēmām bija Eiropas vienotais digitālais tirgus. Šī ir viena no Eiropas Savienības pašreizējām prioritātēm, kas balstīta uz 3 idejām:

  • Vienkāršot pieeju digitālajiem produktiem un pakalpojumiem,
  • vide, kur digitālie produkti un pakalpojumi var attīstīties,
  • digitālais, kā galvenais uzņēmumu izaugsmes dzinējspēks.

Šī stratēģija ļaus uzņēmumiem vienkāršāk piedāvāt produktus un pakalpojumus citu Eiropas Savienības valstu lietotājiem. Šo varētu uztvert, kā vienu no vērtīgākajiem soļiem, lai Eiropa kļūtu par lielisku vietu jaunuzņēmumu attīstībai, jo dotu pieeju lielam tirgum.

Papildus šim pozitīvi novērtējām arī Eiropas Komisijas plānus veidot “sandbox” uzņēmumu režīmus Eiropā. Iespēju, dot pielāgotus noteikumus uzņēmumiem, kas gatavi veikt inovācijas tirgū, kas varētu būt ārpus šobrīd eksistējošā likumu rāmja, bet nodrošina nepieciešamos kritērijus izmantojot tehnoloģiju. Šī pieeja aizgūta no IT nozares, kurās “sandbox” modeļi tiek izmantoti jau ilgāku laiku.

EK ekspertu viedoklī bija dzirdama vēlme veidot vidi, kas ir piemērota uzņēmumu spējām attīstīties,  nepieciešamības gadījumā, radot normatīvā rāmja pielāgojumus, gadījumos, kad tie ir nepieciešami mērķa sasniegšanai. Tāpat tika minēta vēlme veidot regulējumu, lai atbalstītu uzņēmumu veidošanos nevis to bremzētu. Nepārspīlēt ar tirgus regulāciju, bija jūtams vadmotīvs, kuru atbalstīja arī uzņēmumu pārstāvji.

Tiks iesaistīti partneri

Arī Ekonomikas ministrijas pārstāvis atbalstīja šo nostāju, taču izvairījās no tieša jautājuma par Latvijas gadījumu, kurā nodokļu režīma izmaiņas neveicina dalīšanās ekonomikas attīstību. Šis liek saprast, ka ikviena Eiropas komisijas iecere tomēr ir pakļauta lokalizācijai, kas liek aktīvi sekot līdzi Ekonomikas ministrijas darbībām, lai nodrošinātu optimālo risinājumu dalīšanās ekonomikas attīstībai. Taču pozitīvi ir tas, ka Ekonomikas ministrija ir gatava iesaistīt partnerus no industrijas jauno nodokļu režīmu iztrādē. Dienas izskaņā svinīgā ceremonijā Ekonomikas ministrija parakstīja arī sadarbības memorandu ar Latvijas Startapu asociāciju.

Dalīšanās ekonomikas nākotne un atziņas no Digital Freedom Festival-sadarbibas-memoranda-startinlv-ekonomikas-ministrija

Autolevi ir uzticama savstarpējā auto noma auto īpašniekiem un īrniekiem.

Sāc šodien:

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×